Wat doet de school?

 

De school begint met het constateren van het leesprobleem. Vanuit de school wordt dit door de leerkracht of de intern begeleider aan u voorgelegd. Omgekeerd kunt u ook zelf de school benaderen als u zich zorgen maakt over de leeskwaliteit van uw kind.

 

De school maakt een hulpplan. Eerst krijgt uw kind extra aandacht door herhaling van de instructies van de leesmethode. Als dit niet voldoende is wordt vervolgens intensieve begeleiding en instructie op maat aangeboden. Pas als een school kan aantonen dat er gedurende twee periodes, in totaal tien schoolmaanden, extra instructie en oefening heeft plaatsgevonden, komt uw kind mogelijk in aanmerking voor zorg van een specialist.

 

Als het zover is krijgt u van de school het advies om uw kind aan te melden voor een diagnostisch onderzoek. Veel ouders denken bij een leesprobleem gelijk aan dyslexie. Dat is onterecht, want er kunnen vele oorzaken zijn voor leesproblemen. Een gz-psycholoog of een orthopedagoog kan uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie. Pas als dat is vastgesteld kan uw kind in aanmerking komen voor behandeling bij Leeskliniek Schoolbreed.