Leesspecialist op zorgniveau 3

 

Samenwerkingsverbanden en overkoepelende besturen ontwikkelen zich vaak tot expertisecentra op het gebied van lezen. Hun doelstelling is om de (ortho)didaktische aanpak in de diverse zorgniveaus op elkaar te laten aansluiten. Een leesspecialist op zorgniveau 3, werkt meestal bovenschools en is in staat een doorgaande lijn te organiseren voor leerlingen die wel of net niet in aanmerking komen voor zorgniveau 4 (behandeling door zorgaanbieder). De leesspecialist is een vooraanstaand verantwoordelijke voor de doelstelling om elke leerling functioneel geletterd van school te laten gaan.

 

Leeskliniek Schoolbreed verzorgt een opleiding tot leesspecialist op zorgniveau 3. De opleiding duurt 1 jaar met een tijdsbelasting van 100 uur. De cursist begeleidt gedurende de opleiding minimaal 15 leerlingen voor wie zorgniveau 1 (goed onderwijs in de klas) en zorgniveau 2 (extra begeleiding in de klas) onvoldoende resultaat opleverde.

 

Alle opleidingsactiviteiten zijn in lijn met het Protocol Leesonderwijs van het Masterplan dyslexie.

 

Opbrengsten

Leesspecialisten op zorgniveau 3 zijn in staat tot:

  1. specifieke lees- en spelling interventies,
  2. het vinden van een passende instructie voor de leerling ongeacht diens didactische achterstand, cognitieve capaciteiten en gedrag,
  3. het organiseren van een leerrendement van minimaal 85%,
  4. het begeleiden van ib-er en leerkracht bij het implementeren van de instructie in de klas.