Welkom bij Leeskliniek Schoolbreed

 

Wij zijn gespecialiseerd in lezen en leerlingen bij wie het leesleerproces niet vanzelfsprekend verloopt.

 

Lezen is belangrijk. Het verschaft toegang tot kennis en verhalen, het maakt slim en zelfverzekerd. Als het lezen niet vanzelf gaat, ontstaan er problemen. Het kind loopt niet alleen achterstand op, het ervaart gevoelens van frustratie, er niet bij horen, onzekerheid en demotivatie. Dit leidt vaak tot uiteenlopend probleemgedrag.

 

Een ernstig leesprobleem staat dus meestal niet op zichzelf. Om een leerling de juiste zorg te geven, is het noodzakelijk dat meerdere partijen betrokken raken. Leeskliniek Schoolbreed richt zich op het brede netwerk rondom de leerling met leesproblemen: ouders, school en eerstelijnszorg. Wij zorgen voor een goede overdracht én afstemming met en naar ouders en school. Zo willen wij de drempel tussen onderwijs en zorg verkleinen.

 

Leeskliniek Schoolbreed heeft een gespecialiseerd aanbod voor alle partijen die te maken hebben met kinderen met ernstige lees- en spellingsproblematiek.

 

Lees ook dit artikel: Het belang van de pedagogische relatie.

Scholen

 

Hoe help je een kind met ernstige lees- en spellingsproblemen in de klas? Of hoe verbeter je integraal het leesonderwijs? Leeskliniek Schoolbreed heeft een gespecialiseerd aanbod voor scholen.

 

Lees meer >

Ouders

 

Heeft u een kind met ernstige lees- en spellingsprobleem? En/of heeft u het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Leeskliniek Schoolbreed behandelt leerlingen met een indicatie.

 

 

Lees meer >

Ketenpartners

 

Goede ketenzorg voor kinderen met leesproblemen en ernstige enkelvoudige dyslexie is onmisbaar. Leeskliniek Schoolbreed adviseert lokale en regionale ketenpartners op het gebied van samenwerking.

 

 

Lees meer >