Visie

 

Lezen is belangrijk. Het verschaft toegang tot kennis en verhalen, het maakt slim en zelfverzekerd. Als het lezen niet vanzelf gaat, raken meerdere partijen betrokken bij de leerling. Leeskliniek Schoolbreed richt zich op het brede netwerk rondom de leerling met leesproblemen; ouders, school en eerstelijnszorg. Leeskliniek Schoolbreed vertaalt de kennis rondom het individuele kind met leesproblemen, naar handvatten voor ouders, school en eerstelijnszorg en omgekeerd. Zo wil Leeskliniek Schoolbreed de drempel tussen onderwijs en zorg verkleinen.