Wie ben ik

 

Mijn naam is Machteld Bakker. Ik ben GZ-psycholoog en heb me gespecialiseerd in lezen en leesproblemen. Na mijn opleiding heb ik jarenlang gewerkt bij het Pedologisch Instituut Rotterdam. Hier kwamen kinderen/leerlingen met ernstige lees- en vaak daaraan gerelateerde gedragsproblemen. Onderzoek naar werkzame methodieken, behandeling van de leerlingen en overdracht naar onderwijsprofessionals in het veld, vormden het kernpunt van mijn werk.

 

Naast de behandeling van vele honderden leerlingen heb ik jarenlang als onderwijsadviseur gewerkt. Vanuit deze ervaring zie ik het kind als onderdeel van zijn omgeving. Als een kind met een ernstige leesstoornis en/of ernstig ontregeld gedrag behandeld wordt, neem ik de omgeving daarbij mee. Ik werk op micro-niveau (kind en ouders), op meso-niveau (de school, leerkracht) en op macro-niveau (schoolbestuur, samenwerkingsverbanden, gemeente)

 

In 2014 was ik toe aan een volgende stap in en met een eigen bedrijf onder de naam Leeskliniek Schoolbreed. Ik doe dit niet alleen: ik werk samen met enkele door mij getrainde leesspecialisten. Zij werken onder mijn coaching en met evenveel kennis en passie mee aan alle activiteiten van Leeskliniek Schoolbreed.

 

 

Kernwaarden: passie, verbinden, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid.

Machteld Bakker