Kwaliteitsontwikkeling

 

In elke organisatie vindt wel enige vorm van leren plaats. Steeds als een medewerker iets nieuws probeert en zich afvraagt of dat een verbetering is, ligt daar een leerervaring in besloten. De kunst is om het leren een meer structurele plaats in de organisatie te geven.

Als school streeft u naar de maximale kwaliteit van het leesonderwijs. Met de leerlijn lezen en een goede methode komt u al heel ver. Maar soms is dat niet genoeg. Bijvoorbeeld als u leerlingen met ernstige leesproblemen heeft die veel aandacht vragen. Of als u er de vinger niet achter krijgt waarom het leesonderwijs niet zo goed gaat als u zou willen. Dan heeft Leeskliniek Schoolbreed heeft een gespecialiseerd aanbod om u hierbij te helpen. Ons aanbod richt zich op zowel individuele leerlingen als op schoolprofessionals: leerkrachten, IB’ers en schooldirecties.

 

Hoe neem je een kind met ernstige lees- en spellingsproblemen mee met het leesonderwijs in de klas? Wij bieden de leerkracht concrete handvatten om ook deze leerlingen op de juiste manier te begeleiden. Met passende instructie, de juiste middelen en aansluitend bij de vaardigheden.

 

Ook scholen die hun leesprestaties integraal willen verbeteren kunnen bij ons terecht. Samen maken we een analyse van de leesprestaties binnen de school en stellen haalbare doelen voor de leerkrachten om mogelijke leesachterstanden bij leerlingen in te lopen.

 

Het uitgangspunt bij al onze interventies is dat het onderwijs (uw school) en zorgaanbieder (wij) vanuit een gemeenschappelijk theoretisch kader werken met eenduidigheid in de communicatie tussen alle betrokken partijen. Om zo de keten aan zorg voor deze leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen.

Ons concrete aanbod vindt u terug onder de onderstaande menuknoppen.

Machteld Bakker