Inloopspreekuur voor schooldirecties en samenwerkingsverbanden

 

Is er bij u op school of binnen het samenwerkingsverband een leerling die ernstig vastloopt in het leesproces? Bij het inloopspreekuur kunt u snel en op maat advies krijgen. Leeskliniek Schoolbreed wil met een interventie op korte termijn en laagdrempelige begeleiding en kennisoverdracht blokkades in het leesleerproces zo snel mogelijk aanpakken.

 

U kunt online een afspraak maken van 30 minuten. Hierin kunnen wij 1 leerling bespreken.

U vult ter voorbereiding een formulier in met een beperkt aantal vragen en brengt deze mee naar de afspraak. Een korte videofilm m.b.v. mobiele telefoon waarop zichtbaar is hoe een leerling ongeveer 10 regels leest, is zeer illustratief maar is niet verplicht. Wij stellen met u een plan op voor tenminste twee weken.

 

Na 14 dagen kan opnieuw een afspraak worden gemaakt om het eerder opgestelde plan te evalueren en/of aan te scherpen.

 

Met het oog op kwaliteitsontwikkeling is het uiteindelijke doel om alle gesystematiseerde leerervaringen te gebruiken en zowel individueel als op geaggregeerd niveau te werken aan optimaal leren/lezen.