Herstart leesonderwijs na corona

 

Na de coronacrisis wilt u uw leesonderwijs weer goed opstarten. Wij kunnen u helpen om dit zo effectief mogelijk voor te bereiden. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Het overzicht van de leerprestaties binnen de school
  • Haalbare doelen voor leerkrachten met oog op het inlopen van de mogelijke leesachterstand.
  • Aansluiting bij de leerlijnen.

 

Aanbod:
Webinar voor de onderbouw-leerkrachten met voorbereidingsopdrachten
Webinar voor de bovenbouw-leerkrachten met voorbereidingsopdrachten

 

Opbrengst:
Leerkrachten weten concreet welke leesvaardigheden zij voor hun overzicht moeten beoordelen, welke doelstelling reëel is en wat ervoor nodig is om deze doelstelling te halen.