Kwaliteitsbeleid en advies

 

Om te komen tot duurzame kwaliteitsverbetering adviseert Leeskliniek Schoolbreed schoolbesturen, schooldirecties en samenwerkingsverbanden. Wij begeleiden de opdrachtgever in hun professionele ontwikkeling gericht op verbetering c.q verhoging van de leeropbrengsten.

Dat betekent dat gezamenlijk wordt bepaald wat de vragen zijn:

  • Op welke doelstelling, ambities, vaardigheden moet gestuurd worden?
  • Wat moeten de schoolprofessionals leren/verbeteren?
  • Hoe gaan ze dat leren?
  • Hoe brengen ze het in de praktijk?
  • Hoe wordt het geborgd (wie is eindverantwoordelijk, wat is de rol van het managementteam, intern begeleider enz)?

 

Als externe partij dragen wij de gereedschappen aan, de begeleiding/training wordt echter zo ingericht dat de schoolprofessionals zelf het denkwerk, oefenen e.d  moeten doen. Zij worden zo medeverantwoordelijk en ervaren autonomie. Professionalisering wordt dan duurzaam en onderdeel van hun handelingsrepertoire.

 

Onze samenwerking met scholen ontstaat vanuit twee richtingen:

 

  • Wij signaleren problemen binnen een school

Vanuit het werken met Leeskliniek Schoolbreed leerlingen signaleren wij soms structurele onderwijsproblemen in een school. Dit signaleren wordt vertaald naar een advies voor de betreffende school.

 

  • School neemt zelf contact met ons op