Begeleidingstraject van een leerling met ernstige lees- en spellingsproblematiek in de klas

 

Heeft u te maken met leerlingen met een ernstige lees- en spellingsproblematiek? Wij kunnen uw school begeleiden met een intensief traject waarbij diagnostiek en het overdragen van kennis centraal staan.

 

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

  • Een gesprek met de school aan de hand van beschikbare data uit het leerlingvolgsysteem en een gesprek met de betrokken leerling(en) en hun ouder(s). De doelstelling van het begeleidingstraject wordt vastgesteld.
  • 6 uur behandeling, waarbij de leerkracht en/of de IB’er nadrukkelijk wordt betrokken. Hieruit volgt een behandelplan dat ook in de klas kan worden uitgevoerd. Met aandacht voor ‘instructie op maat’, organisatie van de begeleiding in de klas en snelle beschikbaarheid van benodigd materiaal.
  • De school evalueert de voortgang. De evaluatie wordt samen met Leeskliniek Schoolbreed besproken en er worden vervolgstappen opgesteld.