Vergoeding bij behandeling

 

Leeskliniek Schoolbreed heeft een contract met de gemeente Dordrecht. Als uw kind in die regio op school zit en toestemming, ofwel een indicatie, heeft voor behandeling, krijgt u de zorg vergoed. Voor kinderen buiten de regio moeten de ouders die kiezen voor Leeskliniek Schoolbreed de activiteiten zelf betalen.

 

Soms volgt na onderzoek geen indicatie maar is er toch sprake van een ernstig leesprobleem. Dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Soms is een school bereid te betalen.

 

Kwaliteitsbewaking

Leeskliniek Schoolbreed is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Aansluiting bij het NKD garandeert kwaliteitsbewaking en is een voorwaarde voor vergoeding door de gemeenten.