Behandeling bij Leeskliniek Schoolbreed

 

Als u uw kind aanmeldt bij Leeskliniek Schoolbreed volgt een uitgebreide intake. Wij doorlopen samen met u de werkwijze die kenmerkend is voor de Leeskliniek Schoolbreed. Vervolgens stellen wij op basis van de beschikbare informatie een behandelplan op. Wij kijken hierbij naar drie zaken die uit het diagnostisch onderzoek naar voren zijn gekomen:

  1. Welke lees- en spellingvaardigheden beheerst de leerling nog niet en welke oefeningen zijn nodig?
  2. Reageert een kind beter op auditieve instructie (de behandelaar vertelt wat er moet gebeuren en het kind luistert), op visuele instructie (de behandelaar laat zien wat er moet gebeuren) of op een combinatie van die twee?
  3. Wat heeft het kind nodig om uiteindelijk zelfstandig met zijn/haar dyslexie om te kunnen gaan?

 

Het uitgangspunt van het behandelplan is zorgen dat een kind vooruitgaat. Belangrijke elementen om dit te bereiken zijn een eenduidige instructie en feedback naar het kind. Al doende wordt duidelijk welke aanpak, welke instructie het beste werkt. Deze wordt ook overgedragen naar de school.

 

Elk kind krijgt een keer per week een behandeling. Deze vindt plaats op de school van uw kind onder schooltijd. Een traject bestaat uit maximaal 40 behandelingen. Na elke tiende behandeling vindt een gesprek plaats met de school over de voortgang en de opgedane inzichten. Bij dit gesprek zijn zowel de ouder(s) als het kind aanwezig. Leeskliniek Schoolbreed begeleidt de school met de zorg voor het kind in de klas.

 

Huiswerk

Leeskliniek Schoolbreed wacht met huiswerk tot nà de eerste behandelperiode. Daarna moet het huiswerk aan drie voorwaarden voldoen:

  • het huiswerk betreft altijd een herhaling van wat tijdens de behandeling is aangeboden,
  • het huiswerk kan in principe zonder hulp van de ouders worden uitgevoerd,
  • uw kind moet ervaren dat zijn/haar extra werk ook helpt.