Kind met een leesprobleem?

 

Heeft u een kind met een ernstig lees- en spellingsprobleem? En/of heeft u het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Als het leren lezen van uw kind niet vanzelfsprekend gaat of als er sprake is van een leesachterstand, is het tijd voor plan van aanpak.

 

Een ernstig leesprobleem staat meestal niet op zichzelf. Om een leerling de juiste zorg te geven, is het noodzakelijk dat meerdere partijen betrokken raken. Leeskliniek Schoolbreed richt zich op het brede netwerk rondom de leerling met leesproblemen: ouders, school en eerstelijnszorg. Wij zorgen voor een goede overdracht én afstemming met en naar ouders en school. Zo willen wij de drempel tussen onderwijs en zorg verkleinen.

 

In onderstaande menuknoppen kunt u lezen wat u kunt verwachten.