Continuüm van zorg

[agni_section_heading heading_size=”33″ divide_line=”” heading=”Continuüm van zorg”]

U raadpleegt Leeskliniek Schoolbreed als uw leerling meer nodig heeft dan een planmatige herhaling van de lesstof. Onze ervaring en behandelexpertise betreft de leerling met bijkomende gedragsproblematiek (aandachtsproblemen, angst, beperkte flexibiliteit). De ervaring leert dat het falen bij lezen een aanslag doet op het zelfvertrouwen. Soms zijn als gevolg van de leesproblemen daarom gedragsproblemen ontstaan. Wij richten ons op een gat in het continuüm van zorg dat ontstaat als dyslexiebehandelaars geen bijkomende gedragsproblemen kunnen behandelen en een verwijzing in verband met gedragsproblemen niet aan de orde is vanwege het secundaire karakter daarvan. Ook bij deze leerlingen moet het leerrendement tijdens de behandeling vergelijkbaar zijn met die van de normale lezer. Dat vraagt een instructie op maat en juist daar ligt de kwaliteit van onze behandeling. Onder het kopje “aanmelden” treft u aanmeldformulieren, hier vindt u tevens informatie omtrent de wachtlijst.

[agni_image img_url=”4187″ img_link=”1″]
[vc_tta_accordion][/vc_tta_accordion]