Werkwijze

Leeskliniek Schoolbreed organiseert en faciliteert ondersteuning wanneer complexe leerproblemen een leerling belemmeren in het onderwijs. Deze ondersteuning richt zich zowel op de leerling zelf, de school, professionals (in het werkveld) als de ouders.

Wij werken volgens de inzichten van de orthodidactiek, de neuropsychologie en de toegepaste gedragsleer. De orthodidactiek geeft inzicht in de leesvaardigheden die al beheerst worden en de vaardigheden die geoefend moeten worden om te komen tot het niveau van functionele geletterdheid (AVI-E6). De toegepaste gedragsleer geeft de behandelaar handvatten om bij het kind eigenwaarde en het competentiegevoel planmatig (inzichtelijk voor ouders en school) te bevorderen. Leeskliniek Schoolbreed beschouwt dyslexie als een stoornis met een neuropsychologische basis. Onze behandelaars zijn getraind om diagnostische gegevens vanuit die invalshoek te interpreteren en die kennis te vertalen naar het behandelplan.

Ook bij leerlingen met dyslexie en bijkomende gedragsproblemen is het doel om een leerrendement van minimaal 85% – 100% te bereiken. Dat betekent dat de vorderingen vergelijkbaar zijn met die van normale lezers. Dat vraagt een instructie op maat en juist daar ligt de kwaliteit van onze behandelaars. Leeskliniek Schoolbreed is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Missie/ Kernwaarden van Leeskliniek Schoolbreed:
– resultaatgericht
– innovatief
– op maat
– gericht op de groei van eigenwaarde

Wij zijn dé specialist in behandeling.