Informatie

Leeskliniek Schoolbreed heeft al meer dan 25 jaar in het diagnosticeren en behandelen van kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar met ernstige leesproblemen. De ervaring leert dat het falen bij lezen een aanslag doet op het zelfvertrouwen. Soms zijn als gevolg van de leesproblemen daarom gedragsproblemen ontstaan. Wij richten ons op een gat in het continuüm van zorg, namelijk kinderen met leesproblemen én bijkomende gedragsproblemen.

Ook bij leerlingen met dyslexie en bijkomende gedragsproblemen is het doel om een leerrendement van minimaal 85% – 100% te bereiken. Dat betekent dat de vorderingen vergelijkbaar zijn met die van normale lezers. Dat vraagt een instructie op maat en juist daar ligt de kwaliteit van onze behandelaars. Leeskliniek Schoolbreed is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Klik hieronder voor meer informatie voor:

  Kinderen

   Ouders

   Scholen