Informatie voor scholen

Hebben uw leerlingen moeite met lezen en spellen?

Leeskliniek Schoolbreed heeft in de naam al verankerd dat we niet zonder de school en de leerkracht kunnen om de leesproblematiek aan te pakken. Wij zullen altijd op samenwerking inzetten. Bovendien hebben wij de ontwikkeling van uw leerling, in de breedste zin van het woord, voor ogen. Onze kwaliteit ligt in het inzetten van verschillende expertises, als het gaat om de behandeling van leerlingen die naast leesproblemen ook bekend zijn met gedragsproblematiek. Om bij deze groep leerlingen een zelfde leerrendement te bereiken als bij andere zwakke lezers, is een specifieke instructie nodig die bovendien op hem of haar persoonlijk is afgestemd. Het gaat bij deze groep daarom altijd om maatwerk. En juist daar ligt de kwaliteit van onze behandelaars.