Hoe behandelt Leeskliniek Schoolbreed?

Bij het opstellen van een behandelplan bekijkt de behandelaar drie zaken die uit het diagnostisch onderzoek naar voren zijn gekomen:

  1. Welke lees- en spellingvaardigheden beheerst de leerling nog niet en welke oefeningen zijn nodig?
  2. Reageert een kind beter op auditieve instructie (de behandelaar vertelt wat er moet gebeuren en het kind luistert), op visuele instructie (de behandelaar laat zien wat er moet gebeuren) of op een combinatie van die twee?
  3. Wat heeft het kind nodig om uiteindelijk zelfstandig met zijn/haar dyslexie om te kunnen gaan?

Elk kind krijgt 1x per week een behandeling maar in overleg wordt soms gekozen voor 2x per week. Een behandeling duurt 45 minuten en vindt meestal plaats onder schooltijd. We vinden namelijk dat dyslectische kinderen net als hun klasgenoten, recht hebben op vrije tijd.

Elke 10e behandeling is er een evaluatie. Uw kind ontvangt een eigen verslag. Samen met de behandelaar vertelt uw kind daarna pas de resultaten aan u.

De behandelingen vinden plaats in één van onze locaties, of op de school van uw kind.

ruit-ouders Kwaliteitsbewaking.

Leeskliniek Schoolbreed is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD garandeert kwaliteitsbewaking en is voorwaardelijk voor vergoeding door de gemeenten.

ruit-ouders Vergoeding

Leeskliniek Schoolbreed heeft een contract met de gemeente Zuid Holland Zuid. De GZ-psycholoog bepaalt of sprake is van een ‘gerechtvaardigd vermoeden van dyslexie’. Als dat het geval is wordt het onderzoek naar dyslexie vergoed. Als blijkt dat sprake is van dyslexie wordt de behandeling van dyslexie in de meeste gevallen vergoed.

ruit-ouders Bijkomende problematiek

Het is bekend dat als gevolg van de leesproblemen ander probleemgedrag kan ontstaan of kan verergeren: kinderen worden faalangstig, bewegelijk of zijn minder goed in staat de aandacht vast te houden. Om dezelfde resultaten te bereiken zijn dan, behalve een planmatige herhaling van de lesstof, andere behandelvaardigheden en instructie op maat noodzakelijk. Juist daar ligt de kwaliteit van onze behandelaars.

ruit-ouders Huiswerk

Leeskliniek Schoolbreed wacht met huiswerk tot nà de eerste behandelperiode. Daarna moet het huiswerk aan drie voorwaarden voldoen:

  • het huiswerk betreft altijd een herhaling van wat tijdens de behandeling is aangeboden
  • het huiswerk kan in principe zonder hulp van de ouders worden uitgevoerd
  • uw kind moet ervaren dat zijn/haar extra werk ook helpt

ruit-ouders Contact met de school

Leeskliniek Schoolbreed heeft in de naam al verankerd dat we niet zonder de school en de leerkracht kunnen om de leesproblematiek aan te pakken. Daarom wordt er elke 10 weken, na elk evaluatieonderzoek, een gesprek ingepland met de school.