Het stappenplan voor dyslexieonderzoek

Om te kunnen vaststellen of er sprake is van dyslexie moet er een diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze bestaat uit 5 stappen:

ruit-ouders Stap 1: Aanmelding

U meldt uw kind aan door alle aanmeldformulieren voor ouders en school in te (laten) vullen. Het aanmeldformulier voor de ouders moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers.
U vindt de aanmeldformulieren hier.

ruit-ouders Stap 2: Screening door de GZ-psycholoog

Zodra alle aanmeldformulieren bij ons binnen zijn, kijkt de GZ-psycholoog of er sprake is van “een gerechtvaardigd vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie”. Wanneer uw zoon/dochter in aanmerking komt voor onderzoek wordt het dossier overgedragen aan een onderzoeker.

ruit-ouders Stap 3: Het intakegesprek

Het onderzoek start met een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek worden de aanmeldformulieren doorgenomen en vragen u om toelichting hiervan.

ruit-ouders Stap 4: Het diagnostisch onderzoek

Soms bestaat het onderzoek uit één deel, soms uit twee delen. Het onderzoek omvat:
–   een niveaubepaling van lezen en spelling, onderzoek naar klankverwerking,
klank-tekenkoppeling, benoemsnelheid, talig werkgeheugen
–   (indien nodig) intelligentie bepaling.

ruit-ouders Stap 5:  Het eindgesprek

Na het onderzoek wordt u door de onderzoeker uitgenodigd voor het eindgesprek, hierin wordt het opgestelde onderzoeksverslag met u besproken. Bij een diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie wordt er ook een dyslexieverklaring afgegeven. Dit betekent dat uw kind dan recht heeft op een behandeling die door de gemeente vergoed wordt.