Gemeente

Transitiewet jeugdzorg

De Transitiewet Jeugdzorg die de gemeenten verantwoordelijk maakt voor de toekenning en coördinatie van hulp aan jongeren, raakt ook de zorg voor dyslectische kinderen in onze regio.

De invoering van deze wet in de zorg valt samen met een grote verandering in ons onderwijs-systeem: de invoering van Passend Onderwijs. Zowel de verandering in de zorg, als de verandering in het onderwijs hebben tot doel de kwaliteit van de zorg voor het opgroeiende kind thuis en op school te verbeteren. Tegelijkertijd moet deze zorg betaalbaar te blijven. Dat is een ambitieuze doelstelling; Ouders, leerkrachten en hulpverleners maken zich zorgen over de haalbaarheid ervan.