Dyslexie

We spreken van dyslexie als iemand niet goed kan lezen, ondanks het feit dat hij of zij degelijk onderwijs heeft gekregen en normaal of zelfs hoogbegaafd is. Wie niet kan lezen mist een belangrijke mogelijkheid om kennis te verzamelen; kranten, boeken, internet en de ondertiteling op tv zijn niet of moeizaam toegankelijk voor iemand met dyslexie. Iemand die dyslectisch is, kan zich dom gaan voelen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de leesvaardigheid te verbeteren. Meestal gebeurt dat op school, maar soms is aanvullende begeleiding door bijvoorbeeld een GZ-psycholoog noodzakelijk.