cursus

Blijft uw kind wat achter met lezen op school? Vindt uw kind lezen
moeilijk of gewoon niet leuk? Is het lastig voor uw kind om samen
met u te oefenen of heeft u helaas zelf niet de tijd om uw kind te
helpen?

mobiel-todayareader

Dan heeft De Leeskliniek nu een passende oplossing met het programma:
Today a reader tomorrow a leader!’ Uw kind krijgt in groepsverband
naschoolse huiswerk- en leesbegeleiding op maat. Onze gediplomeerde
orthopedagogen creëren een vertrouwde omgeving waarin uw kind
ontvankelijker wordt om te leren. Uw kind wordt uitgedaagd, geprikkeld
en leert plezier te beleven aan lezen. Dit programma stimuleert het zelfvertrouwen en vergroot de eigenwaarde van uw kind.
In 8 weken tijd leert uw kind onder professionele begeleiding beter
lezen in 8 cursussen van 75 minuten voor €35,- per les.

csm_button_inschrijven_43d724a54a

donkere_jongen_vlieger